Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

Odszkodowania za błędy lekarskie

Sprawy o odszkodowania za błędy lekarskie trwają w Polsce latami. Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada szybkie doprowadzenie do zmiany przepisów. Konieczne jest usprawnienie i przyśpieszenie postępowań w sprawach o pomyłki w sztuce lekarskiej, w tym wprowadzenie odrębnego trybu rozpraw.

W porozumieniu z resortem sprawiedliwości Rzecznik Praw Pacjenta proponuje również wyznaczenie nieprzekraczalnych terminów na wydanie opinii przez biegłego. Propozycje te pozytywnie przyjmuje środowisko medyczne. Proponuje się także stworzenie funduszu z którego poszkodowany dostawałby przynajmniej część przysługującej mu rekompensaty.

Ofiary błędów lekarskich powinny szybciej niż ma to miejsce obecnie dostawać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

opracowano Kancelaria Prawna MEDEA Wrocław