Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

Kto odpowiada za nieapięte pasy? Kierujący czy pasażer?

Wielu nieszczęść na drodze, tragicznych skutków wypadków drogowych dałoby się uniknąć, gdyby uczestnicy kolizji drogowych mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. A i towarzystwa ubezpieczeniowe często wysoko premiują przy wypłacie odszkodowania właśnie zapięte pasy.

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła. Ponadto, że niezależnie od mandatu który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również (dodatkowo) może zostać ukarany mandatem w wys. 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908).

kancelaria prawna MEDEA