Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

odszkodowania

Błędy lekarskie

Błędy lekarskie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, na które powołuje się Dziennik Gazeta Polska, dzielą się na pomyłki diagnostyczne i terapeutyczne. Każdy rodzaj błędu wiąże się z postawieniem lekarza w stan oskarżenia i zwykle skutkuje koniecznością naprawienia wyrządzonych krzywd. Poszkodowany może zażądać odszkodowania od lekarza lub placówki, w której pracuje dopuszczający się błędu lekarz oraz może wytoczyć lekarzowi proces karny.
 

POWSTAŁA POLSKA IZBA ODSZKODOWAŃ

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że postulowana także przez nasza Kancelarię, konieczność uporządkowania rynku usług doradztwa odszkodowawczego weszła w fazę realizacji. W dniu 1 lipca w Hotelu Marriot w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Izby Odszkodowań. W zebraniu tym z ramienia Kancelarii Prawnej MEDEA uczestniczyła Pani Iwona Skrzypczak. Uczestnictwo to nie było jedynie biernym przyglądaniem się obradom ale zakończyło się ogromnym sukcesem dla Kancelarii ale też dla wrocławskiego środowiska odszkodowawczego. Pani Iwona Skrzypczak została wybrana do Zarządu Polskiej Izby Odszkodowań i pełni w nim funkcję sekretarza.

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE LEKARZY

Od 12 czerwca lekarze muszą mieć ubezpieczenie OC. Nie śpieszą się jednak z zawieraniem polis. Powodem są niejasne przepisy i krótki okres od dnia ich ogłoszenia do chwili wejścia w życie - informuje "Dziennik Polski".

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Każde roszczenie odszkodowawcze, choćby nawet najbardziej słuszne ulega w końcu przedawnieniu. Instytucja ta, przewidziana w art. 4421 Kodeksu cywilnego w sposób skuteczny może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania, dlatego bagatelizowanie jej może narazić poszkodowanego nie tylko na stratę czasu, ale również znaczne koszty.

Subskrybuje zawartość