Kancelaria Prawna Medea Wrocław B. Drobnera 10 lokal 109, 53–203 Wrocław

Błędy lekarskie

Błędy lekarskie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, na które powołuje się Dziennik Gazeta Polska, dzielą się na pomyłki diagnostyczne i terapeutyczne. Każdy rodzaj błędu wiąże się z postawieniem lekarza w stan oskarżenia i zwykle skutkuje koniecznością naprawienia wyrządzonych krzywd. Poszkodowany może zażądać odszkodowania od lekarza lub placówki, w której pracuje dopuszczający się błędu lekarz oraz może wytoczyć lekarzowi proces karny.
 

Błędy diagnostyczne związane są z postawieniem złego rozpoznania, a tym samym wiążą się z zastosowaniem błędnego schematu terapeutycznego, co z kolei może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach także i śmierci pacjenta. Najczęstszym błędem tego rodzaju jest niepodjęcie decyzji przez lekarza ginekologa o konieczności rozwiązania ciąży przez cięcie cesarskie. Błędy terapeutyczne nie zawsze są wynikiem niewłaściwej diagnozy. Zdarzają się sytuacje, że po postawieniu dobrego rozpoznania, lekarz podejmuje nieadekwatne działania, które traktowane są właśnie jako błąd.

W związku z tym, że niektóre skutki nieprawidłowego leczenia mogą ujawnić się po wielu latach od zastosowanej terapii, ustawowy czas przedawniania się roszczeń poszkodowanych jest długi. Ustawa przewiduje trzyletni okres upominania się o odszkodowanie, liczony od dnia, w którym obiektywnie stwierdzone zostało wystąpienie szkody.

Kancelaria Prawna MEDEA www.mywiemyjak.pl,  Źródło: www.rynekzdrowia.pl